LOTE 77
Cildo Meireles
1948
Zero Cruzeiro
1974/78
Offset print on paper
6,5 x 15,5 cm cada
R$ 5.000,00
LOTE 77