LOTE 10
Caio Reisewitz
1967
Sapetinga
2009
Jato de tinta sobre papel Hahnemühle ed 2/8
25 x 32 cm
25000
LOTE 10